Wij biljarten op twee biljarts in onze mooie biljartzaal.

 

 

Het biljarten is onderverdeeld in drie delen

De biljartclub (BCVZ) die op dinsdag- en donderdagavond speelt;

info: biljartclub@veghelzuid.nl . U kunt ook bellen met Hans van Nuland  06 2524 1148

 

 

De seniorenbiljartclub die speelt op maandagmiddag

Het vrij biljarten op maandagavond, dinsdag- en donderdagmiddag.