Het vrij biljarten is op maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Het biljarten kan hier door betaling van € 0,50 per half uur.