Voorzitter:                  Jeroen de Vos                    Tel: 06-19666078
Vice voorzitter:           Symon Abell                       Tel: 06-29530953
Secretaris:                  Lennert van Rooij               Tel: 06-36397302     Mail:  wijkvereniging@veghelzuid.nl
Penningmeester:        Ilse Janssen                       Tel: 0413-352342
2e penningmeester:   Harald van der Heijden       Tel: 06-53830580