Voorzitter:                   Jeroen de Vos                     Tel: 06-19666078

Vice voorzitter:            Symon Abell                        Tel: 06-29530953

Secretaris:                   Lennert van Rooij               Tel: 06-36397302      Mail:  wijkvereniging@veghelzuid.nl

Penningmeester:         Ilse Janssen                       Tel: 06-51211685

2e penningmeester:    Harald van der Heijden       Tel: 06-53830580